English

Sosyal Sorumluluk

Mercansoy grubu faaliyet gösterdiği sektörlerdeki direkt yatırımlarının yanı sıra, dolaylı olarak topluma sağladığı katkılar ile toplumsal bilinci her zaman en üst seviyede temsil etme çabası içindedir. Bu ilkeden hareketle faaliyetlerinde çevreye duyarlılık, toplumun her kesimine  hizmet etme ve özellikle genç neslin fikir ve çabalarının önünü açma konularında  duyarlı ve  sosyal sorumlulukla hareket etmektir.

Grubun bu alandaki temel faaliyetlerinden bazıları şunlardır:

Mercansoy Eğitim Vakfı

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mercan eğitimin çok önemli olduğunu, ülkemizde eğitimli ve ahlaklı gençler yetiştikçe geleceğimizin çok parlak olduğu inancından en ufak bir şüphesinin olmadığını belirtiyor.

Bu düşünceye hizmet etmek amacıyla Mercansoy Grubu kendisine ait olan binasında 1998 yılından beri başarılı Üniversite öğrencilerine eğitim desteği vermektedir. Vakıf bünyesindeki öğrenci yurdu 100  öğrenci kapasiteli olup, Konferans salonu, bilgisayar odası, çalışma odaları, yatakhane, yemekhane ve sosyal faaliyet alanlarından oluşmaktadır. Bu yurtta Öğrencilerin konaklama, yeme içme,  ve birçok ihtiyaçları Mercansoy Eğitim Vakfı tarafından ücretsiz olarak karşılanmakta, öğrencilere zaman zaman misafir eğitim uzmanları tarafından güncel konularda konferanslar verilmektedir.